De Ground Services (Grondafhandeling) in de luchtvaart omvat alle taken voor het dagelijks onderhoud en bevoorrading van passagiersvliegtuigen op de grond, doorgaans geparkeerd bij een pier (gate) op de luchthaven. PEC Nederland heeft de renovatie van de grondafhandeling van de F-pier verwezenlijkt.

Renovatie KLM Grondafhandeling Gate F pier
Fig.1: Renovatie KLM Grondafhandeling Gate F

Passagiersvliegtuigen hebben een uitgebreide dienstverlening nodig, tussen aankomst en vertrek op een volgende vlucht. Snelheid, efficiëntie en nauwkeurigheid bij de grondafhandeling zijn van het grootste belang om de doorlooptijd (de tijd waarin het vliegtuig bij de pier geparkeerd moet blijven) te minimaliseren. Een snellere doorlooptijd, en dus kortere grondtijd, leidt tot een hoger rendement en dus hogere winst.

Taken van de grondafhandeling

De grondafhandeling in de luchtvaart omvat alle taken voor dagelijks onderhoud en bevoorrading van passagiersvliegtuigen op de grond, doorgaans geparkeerd op een luchthaven. Concreet komt dat neer op de volgende werkzaamheden:

 • Schoonmaak van de vliegtuigcabine;
 • Uitvoeren van het klein onderhoud;
 • Verzorgen van de catering;
 • Uitvoeren platformservice;
 • Beladen van de koffers;
 • Doorstroming van de passagiers;
 • Verzorgen van de communicatie;
 • Beveiliging en bewaking.
renovatie KLM Catering
Fig.2: Eén van de taken van de grondafhandeling is het verzorgen van de catering

Om deze taken goed, veilig en efficiënt te kunnen uitvoeren, is een verantwoorde werkomgeving voor het personeel van de grondafhandeling noodzakelijk. De projectmanagers van de KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) zorgen voor de voorbereiding, uitvoering, budget, planning, oplevering en nazorg van de renovatiewerkzaamheden.

Beschrijving Renovatie werkzaamheden

De onderstaande werkzaamheden zijn voor de renovatie uitgevoerd:

 • Verantwoordelijk om de vertaalslag functionele specificaties van gebruikerswens naar programma’s van eisen t.b.v. het ontwerp;
 • Schrijven van een programma van eisen c.q. bestek en vervaardigen tekeningen;
 • Het tijdelijk faciliteren van de grondafhandeling;
 • Projectmatig werken met de aspecten geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, risico en capaciteit;
 • Adviseren en begeleiden bij implementaties van complexe en/of omvangrijke werkzaamheden;
 • Verzorgen van de inkoop en contractmanagement;
 • Overleg met de gebruikers, stakeholders en aansturen van interne collega’s en externe marktpartijen.

Voor de gebruiker KLM zijn ook de volgende projecten door externe markpartijen uitgevoerd:

 • Herinrichten Foreign Airlines Catering;
 • Herinrichten rust/pauze- en kantoorruimten Engineering & Maintenance B- en E-pier;
 • Renovatie restaurant Bagage Sorteercentrum Nieuw-Zuid;
 • Vervangen koelwaterverdelers Flight Simulations.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd tijdens het normaal 24/7 bedrijf waarbij het bedrijfsproces bleef gewaarborgd.

Project Specificaties

Markt:Luchtvaartmaatschappij
Opdrachtgever:Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, KLM
Plaats:Schiphol-Centrum
Periode:2019
Omvang:Renovatie
Opdracht:Het opstellen van Programma van Eisen, adviezen, bestek en het contracteren van externe leveranciers voor de uitvoering en ook het voeren van het projectmanagement.