Door de economische recessie in Suriname is de ontwikkeling van het beheer, onderhoud en instandhouding van de Staatsgebouwen en Terreinen (ongeveer 3.200) in de voorgaande decennia stil blijven staan. Hierbij zijn de (financiële) middelen ver achtergebleven bij de behoefte.

De inzet van het beschikbare gebouwenpotentieel kan niet meer efficiënt worden ingezet door het ontbreken van systematisch geordende informatie over vraag en aanbod. Ook het gebrek aan deskundig kader speelt hierbij een belangrijke rol. Daardoor ontbreekt het nu bij het Ministerie van Openbare Werken (MOW) aan een staf om projecten als de rehabilitatie Staatsgebouwen en Terreinen, op te zetten.

Fig.1: Gebouw van het ministerie van Openbare Werken van Suriname (copyright: Openbare Werken)

Nu de economie weer aantrekt, breekt het juiste moment aan om het beheer, onderhoud en instandhouding van Staatsgebouwen en Terreinen op een moderne en efficiënte wijze (weer) te gaan organiseren. De verantwoordelijkheid voor het duurzaam beheer, onderhoud, instandhouding en efficiënt gebruik van de Staatsgebouwen en Terreinen berust bij het MOW, Directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening (BWD).

Het Presidentieel Paleis van Suriname
Fig.2: Het Presidentieel Paleis van Suriname

Om (weer) te komen tot een geordend gebouwenbeheer moet alles van begin af aan en stap voor stap worden opgebouwd. Natuurlijk is dat niet eenvoudig, maar het geeft een meer verantwoord gebruik van Staatsgebouwen en Terreinen, nieuwe kansen op werkgelegenheid en behoud van de vele prachtige monumenten.

Beschrijving werkzaamheden

Het doel is om tezamen met de verantwoordelijke Surinaamse minister, directeur BWD, staf en ambtenaren van het MOW, een deugdelijk Plan van Aanpak op te stellen om te komen tot een Staatsgebouwen- en Terreinenplan.

Fig.3: Bespreking met de minsiter en het projectteam

De kernpunten bij de aanpak zijn:

  • Het formeren van een centrale Vastgoed organisatie binnen het MOW-directoraat BWD die zich geheel kan concentreren op een efficiënt en effectief beleid aangaande het beheer, onderhoud en instandhouding van alle Staatsgebouwen en Terreinen van alle Ministeries;
  • Het realiseren van een inventarisatie en analyse van alle Staatsgebouwen en Terreinen voor het verkrijgen van een duurzaam totaaloverzicht;
  • Het transformeren van de geografische spreiding van de Staatsgebouwen en Terreinen in een meer geconcentreerde huisvestingssituatie;
  • Komen tot een afgewogen prioriteitsstelling voor het verlagen van de exploitatiekosten m.b.t. beheer, onderhoud, renovatie, koop, verkoop, huur, afstoot of nieuwbouw van gebouwen, betreffende het totale bezit om hierdoor middelen vrij te maken voor verbetering van de beheersituatie;

Project Specificaties

Markt:Overheidsgebouwen
Opdrachtgever:  Ministerie van Openbare Werken, Directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening
Plaats: Paramaribo, Suriname
Periode:2022-2023
Omvang:3.200 gebouwen en terreinen
Opdracht: Het schrijven van een Plan van Aanpak “Rehabilitatie Staatsgebouwen en Terreinen” en het geven van adviezen m.b.t. de gefaseerde uitvoering van het project.