Sinds 2015 beheert het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de portefeuille Gebouwen en Terreinen van het Ministerie van Defensie. Het RVB verzorgt de totale huisvesting, het multidisciplinair onderhoud, renovatie en nieuwbouw van de Defensie gebouwen en terreinen.

In de regio Zuid van het RVB vallende provincies Brabant, Zeeland en Limburg. In deze regio zijn diverse vliegbasissen gevestigd waaronder de Vliegbasis Woensdrecht te Hoogerheide. Hierbij heeft het RVB na aanbesteding de coördinatie van de landelijke-, regionale- en lokale afgesloten (bundel) servicecontracten m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.

Vliegbasis Woensdrecht te Hoogerheide waar het onderhoud datacenter is uitgevoerd.
Fig.1: Vliegbasis Woensdrecht te Hoogerheide

De projectleiders van het RVB ontzorgt Defensie als klant qua uitvoering, budget, planning, oplevering en nazorg van de portefeuille.

Beschrijving werkzaamheden

Voor de gebruiker Datacenter Vliegbasis Woensdrecht zijn het onderhoud datacenter en de renovatie door externe markpartijen uitgevoerd.

Projecten:

  • Uitvoeren van het multidisciplinair onderhoud;
  • Vervangen koelwaterpompen;
  • Vervangen gebouwbeheersysteem (GBS);
  • Diverse kleinere renovaties.
Gebouwbeheersysteem onderhoud datacenter
Fig.2: Gebouwbeheersysteem

De werkzaamheden zijn uitgevoerd tijdens het normaal 24/7 bedrijf van de Datacenter. De onderstaande werkzaamheden zijn voor de projecten uitgevoerd:

  • Projectmatig werken met de aspecten geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, risico en capaciteit;
  • Adviseren en begeleiden bij implementaties van complexe en/of omvangrijke werkzaamheden;
  • Schrijven van functionele specificaties en programma van eisen;
  • Verantwoordelijk voor de coördinatie van de servicecontracten multidisciplinair onderhoud;
  • Overleg met de klant, stakeholders en aansturen van interne collega’s en externe marktpartijen.

Project Specificaties

Markt:Overheid Defensie
Opdrachtgever:Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Rijstvastgoedbedrijf
Plaats:Vliegbasis Woensdrecht, Hoogerheide
Periode:2019-2022
Omvang:Onderhoud datacenter en renovatie servicecontract
Opdracht:Het opstellen van programma van eisen, adviezen, bestek en het contracteren van externe leveranciers en ook het voeren van het projectmanagement.