De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) is de grootste publieke nieuwsorganisatie van Nederland. De uitzendingen die de NOS zelf maakt staan in het teken van nieuws, actualiteiten, politiek en sport. De NOS verzorgt zowel op de televisie als op de radio nieuws- en sportuitzendingen.

Het hoofdgebouw van de NOS met redactieruimten, televisie- en radiostudio’s en dataserverruimten staat op het Mediapark in Hilversum. De redactie, studio’s en dataserverruimten televisie en radio van het politiekcentrum is gevestigd in Den Haag. Er werken over de hele wereld 750 mensen bij de NOS die 24/7 de uitzendingen verzorgen.

noodvoorzieningen stroom en koeling voor o.a. Regiekamer TV NOS
Fig.1: Regiekamer TV NOS

In het recente verleden beschikte het hoofdgebouw van de NOS niet over eigen noodvoorzieningen zoals stroom en koeling en was afhankelijk van de noodvoorzieningen van het Mediapark. Deze noodvoorzieningen zijn essentieel voor het bedrijfsproces en uitzendingen van NOS. Zonder stroom en koeling vallen (kritische) installaties, apparatuur en servers uit, waardoor er geen uitzendingen televisie en radio kunnen worden gemaakt.

Na enkele incidenten stroom en koeling op het park, heeft NOS besloten de noodvoorzieningen zelf te installeren. Het gebouw van de NOS beschikt nu over alle technische faciliteiten die nodig zijn voor de realisatie van professionele radio- en televisie-uitzendingen. Altijd Overal NOS.

Beschrijving werkzaamheden

Het plaatsen van redundante noodvoorzieningen stroom (aggregaten) en koeling (koelmachines) is in 2014 in het hoofdgebouw NOS gerealiseerd. Hiervoor ging een voorbereidingstraject van een jaar vooraf. Dit omdat er zorgvuldig uitgezocht moest worden hoe de noodvoorzieningen te implementeren zonder enige consequentie voor onderbreking van stroom en koeling voor de (kritische) installaties, apparatuur en servers. De kritische werkzaamheden zijn daarom in de nachtelijk uren uitgevoerd.

Plaatsing Noodstroom aggregaat NOS Hoofdgebouw - noodvoorzieningen stroom en koeling
Fig.2: Plaatsing Noodstroom aggregaat NOS Hoofdgebouw

De onderstaande werkzaamheden zijn m.b.t. de plaatsing van de noodvoorzieningen uitgevoerd:

 • Verantwoordelijk om de vertaalslag functionele specificaties van gebruikerswens naar programma’s van eisen t.b.v. het ontwerp;
 • Schrijven van een programma van eisen, selectieleidraad, beschrijvend document, raming en vervaardigen tekeningen;
 • Best Value Procurement (BVP) aanbesteding;
 • Adviseren en begeleiden bij de uitvoering van complexe en omvangrijke werkzaamheden;
 • Overleg met de gebruikers, stakeholders en aansturen van interne collega’s en externe marktpartijen.

Overige uitgevoerde projecten:

 • Nieuwbouw televisiestudio/regie Nieuws en Sport hoofdgebouw;
 • Plaatsen noodvoorzieningen stroom en koeling politiekcentrum Den Haag;
 • Vervangen vloerbedekking politiekcentrum Den Haag;
 • Renovatie en vervangen klimaatinstallaties hoofdgebouw;
 • Vervangen toegangs- en beveiligingsinstallaties hoofdgebouw;
 • Informatie op orde, digitaliseren van bouw- en installatietekeningen.
Plaatsen Noodkoeling NOS - noodvoorzieningen stroom en koeling
Fig.3: Plaatsen Noodkoeling NOS

Verrichte werkzaamheden voor de afdeling Gebouw & Techniek:

 • Opzetten en inrichten van de afdeling met 6 fte;
 • Leidinggeven aan projectleiders, externe adviseurs/leveranciers;
 • Opstellen en (laten) uitvoeren jaarplan, beleid, (her)huisvesting, financiële begroting, meerjaren onderhoudsplan, wet- en regelgeving, omgevingsvergunning, aanbesteding, energiebesparing en duurzaamheid;
 • Afsluiten/begeleiden van multidisciplinaire onderhoudscontracten;
 • Verzorgen van de inkoop en contractmanagement;
 • Verantwoordelijk voor het draaiende houden van o.a. de complexe 24/7 bedrijf kritische gebouweninstallaties gebouwen en het terrein.

Project Specificaties

Markt:Media
Opdrachtgever:Nederlandse Omroep Stichting
Plaats:Mediapark Hilversum
Periode:2010-2017
Omvang:Plaatsing noodvoorzieningen stroom en koeling
Opdracht:Het opstellen van Programma van Eisen, adviezen, bestek, houden van de aanbesteding en het contracteren, begeleiden van externe leverancier(s) voor de uitvoering en ook het voeren van het projectmanagement.