Een bouwkundig manager is doorgaans verantwoordelijk voor de aansturing van omvangrijke, multidisciplinaire en complexe bouwprojecten. De werkzaamheden bestaan uit het plannen, aansturen of coördineren van werkzaamheden van architecten en ingenieurs. De bouwkundige manager is daarbij verantwoordelijk voor alle aspecten van het project.

Het VU medisch centrum (VUmc) is een academisch ziekenhuis en medische faculteit in Amsterdam, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. VUmc levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en daarmee aan het welzijn van mensen.

Als universitair medisch centrum richt VUmc zich op een vooraanstaande positie in onderwijs en opleiding, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg. VUmc is er voor patiënten, hun naaste(n), verwijzers, studenten, op te leiden professionals en opdrachtgevers van onderzoek.

Het VUmc complex is gehuisvest op een groot terrein met een flink aantal gebouwen (142.000 m2) waaronder verpleegafdelingen, operatiekamers, spoedeisende eerste hulp, poliklinieken, laboratoria, apotheek, restaurant, mortuarium, helikopter platform, parkeerplaatsen.

De meeste gebouwen zijn verouderd en aan renovatie toe. De geplande grootschalige renovatie en nieuwbouw staan beschreven in het Lange Termijn Huisvestingsplan. Dit plan wordt in de komende jaren uitgevoerd.

Het ziekenhuis heeft ongeveer 735 bedden, 7.200 medewerkers, 505 specialisten op allerlei vakgebieden.  Daarnaast zijn er diverse samenwerkende partners. Het VUmc wil beter maken, maar ook beter zijn, beter worden en bijdragen aan de medische kennis van morgen.

Beschrijving werkzaamheden

De onderstaande werkzaamheden zijn als bouwkundig manager uitgevoerd:

Uitgevoerde projecten team Bouwkunde:

  • Nieuwbouw 8 operatiekamers na brand;
  • Renovatie Ronald Mac Donald Kinderziekenhuis;
  • Renovatie parkeergarage;
  • Diverse renovatie poliklinieken en afdelingen.

Eén van de uitgevoerde projecten wordt hieronder beschreven.

In mei 2007 brak brand uit in één van de operatiekamers op de tweede verdieping van het hoofdgebouw. Door de grote rookontwikkeling, moesten ook de andere verdiepingen van het gebouw worden ontruimd. De oorzaak van de brand was gelegen in kortsluiting in elektronische apparatuur.

Bouwkundig manager - Operatiekamer VUmc
Fig.1: Eén van de gerenoveerde operatiekamers van het VUmc

De geëvacueerde patiënten werden allemaal elders in het ziekenhuis ondergebracht. Acht operatiekamers brandden volledig uit. Na een week was de volledige operatiecapaciteit hersteld door ’s avonds en in het weekend te opereren. Tijdelijke operatiekamers werden geplaatst in de tuin van het ziekenhuis, in afwachting een volledige vernieuwing van de uitgebrande operatiekamers. Deze omvangrijke werkzaamheden zijn in teamverband met diverse deskundigen gerealiseerd.

Project Specificaties

Markt:Ziekenhuizen
Opdrachtgever:Vrije Universiteit Medisch Centrum
Plaats:Amsterdam
Periode:2007
Omvang:Bouwkundig Manager
Opdracht: