De werkzaamheden van de assortimentsmanager zijn verricht binnen de afdeling Assortiment Cluster Diversen van de Directie Materieellogistiek en Voorraadbeheer Commando Landstrijdkrachten. Hierbij is interdepartementaal nauw samengewerkt met de afdelingen Financial Control, Inkoop- en Contractmanagement.

De afdeling richt zich op de interne imgeving van Defensie en bevindt zicht tussen de behoeftesteller en de inkoper. Diensten en producten die binnen de gehele Defensieorganisatie worden gebruikt, worden zoveel mogelijk gebundeld.

De afdeling zorgt ervoor dat de diensten en producten die van de markt worden betrokken ook daadwerkelijk worden geleverd. De diensten en producten moeten altijd, overal en onder alle omstandigheden leverbaar zijn op het afgesproken moment, de afgesproken plaats en in de juiste kwaliteit en kwantiteit.

Een van de werkplaatsen van MatLogco
Fig.1: Een van de werkplaatsen van Matlogco

Hiervoor worden door de assortimentsmanager van Cluster Diversen brede raamovereenkomsten met markpartijen afgesloten.

Beschrijving werkzaamheden

Voor de gebruiker de Koninklijke Marechaussee (KMar) en Cavalerie Ere Escorte (CEE), vallende onder de Commando Landstrijdkrachten, is onder andere het contract Prinsjesdag gerealiseerd.  Daarnaast zijn enkele contracten met de Nationale Politie aangegaan. I.v.m. de veiligheid en geheimhouding kunnen niet alle contracten op soort en inhoud worden genoemd.

Op de afdeling Assortiment Cluster Diversen en bij de af te sluiten raamovereenkomsten voor de contracten zijn de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • Professionaliseren van contract- en assortimentsmanagement processen;
  • Projectmatig werken in het kader van samenwerking tussen de Cluster Diversen en de afdeling Inkoop, maken en managen van planningen inkoopjaarplan;
  • Adviseren en begeleiden bij implementaties van complexe en/of omvangrijke raam overeenkomsten;
  • Schrijven van functionele specificaties en programma van eisen voor de aanbesteding m.b.t. de inkoop van het leveren van diensten en producten;
  • Verantwoordelijk voor coördinatie van de contracten m.b.t. aanbesteding, uitvoering, budget, planning en oplevering en nazorg;
  • Overleg met de gebruikers, stakeholders en aansturen van interne collega’s en externe marktpartijen.

Project Specificaties

Markt:Overheid Defensie.
Opdrachtgever:Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten, Matlogco.
Plaats:Kromhout Kazerne, Utrecht.
Periode:2022-2023.
Omvang:Inkoop leveren diensten en producten assortimentscontracten.
Opdracht:Het opstellen van specificaties en programma van eisen voor de (Europese) aanbesteding m.b.t. de inkoop van het leveren van diensten en producten.