PEC Nederland BV werkt voor diverse opdrachtgevers in uiteenlopende branches. PEC Nederland BV heeft voor o.a. onderstaande opdrachtgevers, waarmee een goede samenwerking is opgebouwd, het onderhouds-, projectmanagement en advieswerkzaamheden uitgevoerd.

 • Ministerie van Defensie
  Commando Landstrijdkrachten, Afdeling Materieel Logistiek Commando, Kromhout Kazerne Utrecht
 • Ministerie van Openbare Werken
  Afdeling Bouwkundige Werken & Dienstverlening, Paramaribo, Suriname
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  Rijksvastgoedbedrijf, Afdeling Vastgoedbeheer regio Zuid, Defensie account, Tilburg
 • Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM)
  Afdeling Projecten, Schiphol-Oost
 • Gemeente Vught
  Afdeling Realisatie & Beheer, Vught
 • Koninklijke Schiphol Group NV
  Projectenbureau Luchthaven Schiphol, Schiphol
 • Gemeente Den Haag
  Afdeling Projecten & Inrichting, Den Haag
 • Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
  Afdeling Gebouw & Techniek, Hilversum
 • Metro Cash & Carry (Makro) BV
  Afdeling Real Estate & Engineering, Amsterdam
 • Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid
  Afdeling Facilitaire Zaken, Hilversum
 • Ministerie van Volksgezondheid, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  Afdeling Projecten, Bilthoven
 • VEK Tuinbouw Adviesgroep BV
  Afdeling Energiebesparing & Duurzaamheid, Honselersdijk
 • Imtech Maintenance Energy Services BV
  Afdeling Energy Services, Leidschendam
 • GGZ Psychiatrisch Centrum Buiten Amstel Geestgronden
  Afdeling Techniek, Bennebroek
 • Vrije Universiteit Medisch Centrum (VU MC)
  Afdeling Bouwkunde, Amsterdam
 • Kemkens Installatiebureau BV
  Afdeling Inkoop, Oss
 • Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer, Afdeling Beheer vestiging Den Haag, Haarlem, Arnhem
 • Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
  Rijksgebouwendienst, Directie Advies & Architecten, Afdeling Klimaattechniek, Den Haag
 • Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
  VROM Inspectie, Stafafdeling Crisismanagement, Den Haag
 • Ministerie van Defensie
  Departement Gebouwen Wegen & Terreinen, Directie Zuid-Holland en Gelderland, Bureau Commerciële Zaken, Den Haag en Apeldoorn
 • Ministerie van Defensie
  Dienst Facilitaire Zaken, Afdeling Technische Zaken, Den Haag
 • Ministerie van Financiën
  Directie Informatievoorziening en Algemene Zaken, Den Haag
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Facilitaire Dienst, Commerciële Aangelegenheden, Den Haag
 • Ministerie van Economische Zaken
  Directie Interne Zaken, Den Haag.
 • Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu (Novem) BV
  Sector Rijksoverheid, Utrecht.
 • Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Watergraafsmeer
  Sector Algemene Zaken, Amsterdam.
 • Raadgevend Ingenieursbureau Smits van Burgst BV
  Zoetermeer.
 • Hebutech BV
  Technisch Adviesbureau, Driebergen.
 • Task Engeering & Projectmanagement BV
  Utrecht.