Onderstaande opsomming, geeft weer hoe projectmanagement en projectmatig werken bij PEC Nederland in zijn werk gaat. Het projectmanagement bestaat uit drie, met elkaar samenhangende, ‘Elementen‘ te weten:

Faseren


In het Projectmanagement heeft iedere Fase een unieke bedoeling.

 • Initiatieffase
 • Definitiefase
 • Ontwerpfase
 • Voorbereidingsfase
 • Realisatiefase
 • Nazorgfase
Beslissen

Bij het element Beslissen spelen de volgende aspecten een belangrijke rol en dienen vooraf uitgewerkt te worden in de vorm van een rapport:

 • De projectopdracht;
 • Het projectplan;
 • Het uitwerkingsplan;
 • Het uitvoeringsplan;
 • Het beheersplan.
Beheersen


Bij het element Beheersen genieten de beheers- aspecten GOTICK [PDF] speciale aandacht:

 • Geld;
 • Organisatie;
 • Tijd;
 • Informatie;
 • Capaciteit;
 • Kwaliteit.

De gevolgen van het werken op basis van het projectmanagement komen zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer en diverse andere partijen ten goede:

Gevolgen voor de opdrachtgever:

 • De opdrachtnemer werkt niet vrijblijvend;
 • Ad hoc wijzigingen zijn niet meer mogelijk;
 • Zekerheid;
 • Beheersbaarheid.

Gevolgen voor de opdrachtnemer:

 • Meer commitment;
 • Duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Een professionelere aanpak.

PEC Nederland heeft in samenwerking met de vennootschap in Suriname voldoende kennis en ervaring opgedaan met het verzorgen van cursussen Projectmatig Werken.