PEC Nederland richt zich grotendeels op nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten op het gebied van inkoop en contractmanagement. Inkoop gaat over het vinden van waarde, contractmanagement gaat over het daadwerkelijk krijgen van wat is afgesproken. Doordat u beter weet wat uw bedrijf nodig heeft, kunt u contracten laten opstellen die aansluiten bij deze behoeften.

Inkoop

Inkoopmanagement is de besturing en begeleiding van het gehele inkoopproces. Een inkoper houdt zich bezig met de inkoop en het inkoopbeleid van producten en diensten voor de organisatie. In hoofdzaken vastgelegd, kan PEC Nederland u de volgende werkzaamheden aanbieden:

 • Het in kaart brengen welk product of dienst een organisatie nodig heeft;
 • Maakt het inkoopbeleid en stelt de inkoopplannen op;
 • Het opstellen van het programma van eisen;
 • Het begeleiden van het aanbestedingsproces;
 • De markt verkennen en kennis vergaren door het bezoeken van leveranciers en beurzen;
 • Op basis van de gestelde eisen, onderzoek en gegevens het selecteren van leveranciers;
 • Het onderhandelen met leveranciers over inkoopprijzen en voorwaarden;
 • Het maken van afspraken over o.a. prijs, kwantiteit, kwaliteit, service, planning en garantie;
 • Het beoordelen van offertes;
 • Het afsluiten van contracten of (raam)overeenkomsten;
 • Het begeleiden van het bestelproces en het optimaliseren van de processen;
 • De administratie op orde houden, zoals gegevens van klanten, leveranciers en orders;
 • De controle op de geleverde diensten, producten, kwaliteit of afspraken nageleefd worden;
 • Zorgen dat facturen van de leveringen van producten en diensten betaald worden.

Contractmanagement

Contractmanagement is het bewaken van de naleving van de in een contract vastgelegde afspraken. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt, als de prestatie van de eigen organisatie. Een contractmanager is integraal verantwoordelijk voor het opstellen, beheren en bewaken van de naleving van contracten en overeenkomsten met klanten en leveranciers.

Belangrijke taken en verantwoordelijkheden van een contractmanager zijn:

 • Het opstellen en controleren van contracten en zorgen dat deze voldoen aan de wet- en regelgeving en de eisen van alle betrokken partijen;
 • Het voeren van overleg, onderhandelen met alle betrokken partijen en het informeren naar hun verwachtingen, verplichtingen en eisen;
 • Het vastleggen van garanties, leveringsvoorwaarden en eisen;
 • Het voorspellen van risico’s en deze afdekken;
 • Het analyseren, voorbereiden en oplossen van geschillen en claims;
 • Het bewaken van de budgetten;
 • De administratieve taken zoals het bijhouden van alle contractbestanden;
 • Het bewaken van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI);
 • De advisering naar de projectteams en management m.b.t. contractstrategie;
 • De periodieke evaluatie van het contract met de leveranciers.

Ook deze werkzaamheden contractmanagement kunnen wij u als PEC Nederland aanbieden.