In het gehele bouwproces, te weten van initiatief tot sloop, wordt in tekeningen, tekst en berekeningen informatie vastgelegd (informatiebeheer). Het actueel zijn van deze informatie is een goed hulpmiddel, om het gebouw efficiënt te kunnen gebruiken en beheren.

De plaats van kabels, aansluitingen, vaste (niet verplaatsbare) onderdelen, tussenwanden, etc. wijzigt heden ten dage regelmatig. Indien gestructureerd informatie wordt vastgelegd, kan veel verwarring worden voorkomen.

Toezicht op het betrouwbaar houden van het revisietekeningenbestand is hiervoor van groot belang. Daarnaast dienen inventarisatielijsten en de machine- of stamkaarten up-to-date gehouden te worden. Veel informatie is al digitaal beschikbaar. Hierbij moet gedacht worden aan CAD-tekeningen en -berekeningen. CAD-tekeningen zijn opgebouwd uit diverse lagen, waarbij iedere laag zijn eigen functie kan hebben.

Om hiermee op een voor alle betrokken partijen geschikte manier om te gaan, zijn laagafspraken nodig. Hierbij wordt afgesproken, welke informatie op welke laag getekend wordt. Het zodanig opzetten en bijhouden van revisietekenwerk, zodat de tekeningstructuur gehandhaafd kan worden, is een nieuwe activiteit, die bij PEC Nederland veel aandacht krijgt.

Activiteiten informatiebeheer

In hoofdzaken vastgelegd, kunnen wij de volgende activiteiten aanbieden:

  • Toezicht op het door derden bij te houden revisietekenwerk;
  • Controle van deze revisietekeningen;
  • Mutatie van inventarisatielijsten en stamkaarten;
  • Het vastleggen van de afspraken in digitale tekeningen;
  • Bewaking van de laagafspraken;
  • Beheer van het integrale tekeningenbestand.

Omvangrijke ontwerpwerkzaamheden

Indien in behandeling zijnde projecten om ontwerpcapaciteit met een grotere omvang vragen, dan wordt in dergelijke gevallen op tijdelijke basis een ontwerpteam aan het project toegewezen. Deze werkwijze geeft garantie op adviezen van hoge kwaliteit en een minimum aan bedrijfsonderbrekingen bij het realiseren daarvan.

Continuïteit

De directie van PEC Nederland neemt onder andere de interne projectcoördinatie voor zijn rekening, verzorgt de periodieke contacten met de opdrachtgever en staat borg voor de continuïteit in de projectbehandeling.

Automatisering

De invloed van automatisering op een goed verloop van de werkzaamheden is groot. Voor de begeleidingswerkzaamheden is een geautomatiseerd systeem beschikbaar. De geautomatiseerde werkzaamheden betreffen onder andere de voortgangsbewaking, de budgetbewaking en de opdrachtenstroom inclusief de storingen en de bijkomende werkzaamheden.

Begeleiding op afstand

Ook werkzaamheden op afstand kunnen hierbij aandacht krijgen. Op afstand meekijken in Installatie Beheer Systemen is een steeds vaker aangeboden extra ondersteunende dienstverlening. Hierdoor kunnen onder andere installatie- en energiebeheer goed begeleid plaatsvinden.