Naar aanleiding van het afgesloten wereldwijde Kyoto protocol en de sterk stijgende energieprijzen (gas en elektriciteit) op de wereldmarkt, is de marktbehoefte voor het toepassen van energie sparende maatregelen in de utiliteitsbouw groot geworden.

Deze behoefte wordt binnen de Europese Unie mede veroorzaakt door de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de EPBD (Energy Performance Building Directive) die sinds 1 januari 2008 voor de utiliteitsbouw van kracht is geworden. In de praktijk betekent dit dat bestaande utiliteitsgebouwen groter dan 1.000 m2 verplicht een energiecertificaat (label) volgens de EPA-U methodiek en conform BRL 9500 en ISSO 75 moeten hebben.

De meeste opdrachtgevers in de utiliteitsbouw gaan in de praktijk verder dan het alleen het verkrijgen van een energiecertificaat. Zij proberen dan ook hun utiliteitsgebouwen energiezuiniger te maken met behulp van een door derden opgesteld maatwerk adviesrapport over energiebesparingsmogelijkheden. Dit levert in de meeste gevallen een energiekostenbesparing op, waarmee zij voldoen aan de wet- en regelgeving.

Algemene werkwijze

De werkwijze van PEC Nederland is erop gebaseerd om zo effectief mogelijk tot een kwalitatief goed energieadvies te komen. In de praktijk is gebleken dat een goed energieadvies afhangt van de kwaliteit van de geïnventariseerde gegevens, de adviseur en de inrichting van de werkprocessen.

Inventarisatiegegevens

PEC Nederland probeert bij inventarisatie zoveel mogelijk de beschikbare informatie te benutten. Hiermee wordt de tijd optimaal benut, zodat tijdens locatie bezoeken meer tijd beschikbaar is voor het onderzoeken van de besparingsmogelijkheden. Tijdens het bezoek worden de vooraf geïnventariseerde gegevens gecontroleerd. Door de gegevens op locatie (voor zover mogelijk) vast te leggen, is de berekening van de energie-efficiency index op de feitelijke waarden geborgd. Als voorbeeld: de locatie wordt vergeleken met de opgegeven schriftelijke afmetingen en gebouweigenschappen, met de in het werk opgenomen maten. In geval van het ontbreken van schriftelijke gebouwgegevens, wordt het gehele gebouw op locatie opgenomen.

Maatwerk adviesrapport

Dit gecertificeerd maatwerkrapport bevat diverse energiebesparingsmogelijkheden, verkregen uit de opgevraagde informatie, opname op locatie en berekeningen over het utiliteitsgebouw evenals de ervaring van de adviseur. De besparingsmogelijkheden worden in het rapport genoemd en globaal uitgewerkt o.a. met geraamde investeringskosten, haalbare kostenbesparingen en terugverdientijden. Daarnaast zoekt PEC Nederland uit of er mogelijke subsidiemiddelen, die door de Rijksoverheid beschikbaar worden gesteld, voor uitvoering van de energiebesparingsmogelijkheden zijn.

Doel Energieprestatie Certificatie
  • Verkrijgen van een energieprestatie certificaat per gebouw;
  • Inzicht verkrijgen in de huidige energieprestatie per gebouw.
Fases Energieprestatie Certificatie
  • Intakegesprekken en gegevensverzameling;
  • Inspecteren van de panden;
  • Beoordelen energieprestatie en vaststellen besparingsmogelijkheden;
  • Overhandigen energieprestatiecertificaten, borgingscertificaten
  • Opstellen maatwerkadviesrapport over energiebesparingsmogelijkheden.
  • Nadat de fasen 1, 2 en 3 zijn uitgevoerd, wordt d.m.v. Vabi-software het Energie-Index (label) uitgerekend en uitgeprint.
  • Het label wordt vervolgens afgemeld bij SenterNovem.